29 Oct
2010

Ba về thăm con

Tối nay Ba đi làm về là tranh thủ lên xe về Gia Lai thăm mẹ con mình nè. Cu Hổ có nhớ Ba không? Hôm qua Ba đi làm khai sinh cho con rồi đó, tên con là Hoàng Gia Bảo, con có thích không? Ba mẹ chấm điểm rồi, tên con được 8 điểm lận, hi vọng sau này con thành tài, là một nhà kinh tế cực giỏi nha.