9 Feb
2011

Trò chơi của cu Hổ

Hôm nay cu Hổ vừa tròn 4 tháng tuổi, cũng là ngày đầu tiên cu Hổ biết chơi trò chơi rồi đó. Mọi hôm đưa ra hổng thèm nhìn, thế mà hôm nay nghịch hết biết à nha. Sờ mó đủ thứ, quậy lắm. Cu Hổ còn biết nói chuyện với chú Gấu Còi nè, chú Vịt mỏ đỏ nè, cứ sờ cái mỏ của chú ấy mãi, còn nói với chú Cua chậm chạp, chú Ong nhanh nhẹn nữa chứ. Nói cười nhiều hơn hẳn nha, nhìn cái miệng bi ba bi bô thấy ghét lắm!

So, what do you think?