24 Oct
2010

Đòi mẹ nè

Trưa nay tắm xong rồi mà cu Hổ không chịu ngủ say như mọi hôm, khóc rồi đòi bú hoài à, bú tí mắt lại lim dim, đặt vào cái nôi là oe oe ngay sau 1 phút, bế vào mẹ cho bú tí là ngủ ngay, thì ra đòi nằm gần mẹ, đắp mền của mẹ nữa rùi!

Mẹ Dung

So, what do you think?