20 Oct
2010

20.10 Ba nhớ mẹ con mình

Sáng nay ba gọi điện thoại chúc mừng mẹ, rồi bảo hôm qua trên đường từ Phòng giao dịch số 2 về Hội sở tự nhiên ba nhớ 2 mẹ con mình ghê! hì hì (không biết có thiệt hông nữa nhưng mẹ vui hết biết, cu Hổ cũng vậy phải không nè!)

Mẹ Dung

So, what do you think?