17 Oct
2010

01 ngày nữa…

Còn mỗi một ngày nữa là tròn 10 ngày, mẹ con mình về quê ngoại nha. Ông Ngoại và Bà Minh ngày nào cũng ngóng cháu ngoại cả. Bà Ngoại con vào đây cũng tròn 10 ngày, lo cho 2 mẹ con mình mà phát bệnh luôn, bỏ buôn bỏ bán mất hết mối, Bà Ngoại cũng lo vì Ngoại muốn kiếm thêm tiền nuôi 2 mẹ con mình với cho thêm ba mẹ cu Hổ nữa. Lúc đầu bà Ngoại tính ở đây với mẹ con mình vài ngày thôi nhưng mà không đành, nhìn cu Hổ thương chịu không nổi, Ngoại con bảo tiền từ tử kiếm cũng được, chứ “cục cưng” này thì chỉ có một mà thôi. Mẹ nói thật là mặc dù đã nhờ người phụ việc nhưng bà Ngoại mà đi là mẹ không thể nào yên tâm cho được, cứ như rắn mất đầu vậy. Mà lúc ấy Hổ của mẹ lại nhớ Bà nữa ấy chứ nhỉ!…

So, what do you think?